fbpx
Home Ekonomi 7 milyar TL’lik ‘Evrensel’ fark!
7 milyar TL'lik 'Evrensel' fark!

7 milyar TL’lik ‘Evrensel’ fark!

by Para Editor


Türkiye’de 2005 yılında kurulan Evrensel Hizmet Fonu ile ilgili olarak Sayıştay’dan çarpıcı bir rapor geldi. Sayıştay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili hazırladığı Kamu İdare Denetim Raporu’nda, yasanın çıktığı yıldan bu yana işletmecilerden toplam 13.2 milyar TL’lik evrensel hizmet katkı payı tahsil edildiği ancak tahsil edilen bu tutarın yarısının bile ilgili kanun kapsamında kullanılmadığı tespitine yer verildi.

Raporda, şu tespitler yapıldı:

“2005 yılında çıkarılmış bahse konu Kanun hükümlerinin 2020 yılı sonu itibarıyla uygulama sonuçlarına bakıldığında, yükümlü işletmecilerden tahsil edilen katkı paylarının ancak yarısına yakın bir kısmının söz konusu hizmetlerin sunumunda kullanılmış olduğu görülmüştür.”

“Söz konusu Kanun’un yürürlüğe girdiği 25.06.2005 tarihinden 2020 yılı sonuna kadar geçen 15 yıllık zaman zarfındaki uygulama sonuçları incelendiğinde, Kanun kapsamında evrensel hizmet katkı payı ödemekle yükümlü işletmecilerden toplam 13.246.685.917,00 TL evrensel hizmet katkı payı tahsil edildiği; buna rağmen, tahsil edilen bu tutarın ancak 6.149.789.645,00 TL’sinin Kanun kapsamında belirlenen evrensel hizmetlerin sunumunda kullanıldığı anlaşılmıştır.”

“Kanun kapsamında toplanan gelirlerin ancak yarısına yakın bir kısmının Kanun kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmış olması, anılan Kanun kapsamında tahsil edilen evrensel hizmet gelirlerinin genel bütçe giderlerinin finansmanında kullanıldığı sonucunu ortaya koymaktadır. Bu durum, Kanun’un amacına uygun düşmemektedir.”

“EVRENSEL HİZMET GELİRİ, EVRENSEL HİZMET SUNUMUNDA KULLANILMALI”

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda son 15 yıllık dönemde toplam 13 milyar 246 milyon 685 bin 917 TL’lik evrensel geliri toplanırken, aynı dönemdeki evrensel hizmet giderleri ise 6 milyar 149 milyon 789 bin 645 TL’de kaldı.

Arada oluşan 7 milyar 96 milyon 896 bin 272 TL’nin kanun kapsamında olmayan hizmetlerde kullanıldığı tespitine yer verilen Sayıştay raporunda, “Sonuç olarak, Kanun’un 15 yıllık uygulanma sonuçları itibarıyla Kanun kapsamında toplanan gelirlerin ancak yarısına yakın bir kısmının Kanun kapsamında belirtilen hizmetlerde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum ise söz konusu Kanun ile öngörülen amacın istenilen düzeyde yerine getirilmediği anlamını taşımaktadır. Bu itibarla, Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında tahsil edilen evrensel hizmet gelirlerinin, Kanun’da öngörülen hizmet kapasitelerinin artırılması suretiyle evrensel hizmetlerin sunumunda kullanılmasının sağlanması gerekmektedir” denildi.

YIL YIL EVRENSEL HİZMET GELİR VE GİDERİ NE OLDU?

Raporda, yıl yıl kanun kapsamında toplanan gelir miktarı ile evrensel hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılan giderlerin dökümüne de yer verildi.

EVRENSEL HİZMET GELİR-GİDER FARKI

YILLAR GELİRLER (TL) GİDERLER (TL) FARK (TL)
2006 436.283.043 11.013.362 425.269.681
2007 447.115.967 65.809.681 381.306.286
2008 527.428.871 150.430.271 376.998.600
2009 569.514.818 89.845.153 479.669.666
2010 561.127.784 50.667.661 510.460.123
2011 582.441.118 71.256.069 511.185.049
2012 677.742.718 483.115.095 194.627.623
2013 713.875.030 101.668.093 612.206.937
2014 833.738.516 230.126.451 603.612.066
2015 892.466.744 716.610.354 175.856.390
2016 1.089.356.519 1.033.716.218 55.640.301
2017 1.088.574.822 424.632.264 663.942.558
2018 1.230.845.524 648.149.919 582.695.606
2019 1.562.747.081 812.493.159 750.253.923
2020 2.033.427.360 1.260.255.896 773.171.463
TOPLAM 13.246.685.917 6.149.789.645 7.096.896.272,00

HANGİ PROJELERE NE KADAR HARCANDI?

Sayıştay’ın raporuna göre Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında toplanan kaynakların kullanıldığı Evrensel Hizmet Projeleri ise şöyle oldu:

EVRENSEL HİZMET PROJESİ HARCAMA TUTARI (TL)
HABERLEŞME PROJELERİ 3.687.670.789
Sayısal Yayıncılık-TRT (2006) 11.000.000
Sayısal Yayıncılık – Çanakkale (2015-2020) 72.492.000
Sayısal Yayıncılık-Çamlıca (2015-2020) 579.621.243
Deniz Haberleşme Hiz. (KEGM)(2007-2011) 36.215.530
MEB Okul VSAT (2010-2013) 55.868.374
Kızılayın Uydu Haberleşme Hizmetleri (2011-2020) 11.880.750
İnternet Erişim Noktaları (İEN 86 adet) (2015-2018) 2.581.851
WIMAX (2012-2020) 577.975.997
GSM Kapsama (2014-2016) 369.072.140
GSM Devam Sözleşmesi (Mobil Faz1) (2017-2020) 1.131.643.557
Mobil Haberleşme Faz2 (2017-2020) 839.319.347
EĞİTİM PROJELERİ 2.252.831.863
BTS Sınıfları Kurulması (2006-2008) 188.329.019
Yazarlık Yazılım Alımı (2009) 32.358.691
BT Destekli Fen Lab. Kurulumu (2009) 42.077.958
KİEM (2007-2009) 11.830.136
WEB Tabanlı Dil Eğitim Sınıfı (2011) 32.979.992
EGM Akıllı Sınıf (2011) 18.246.821
Fatih- Yazıcı-Doküman Kamera (2012) 13.873.441
Fatih-Uzaktan Hizmetiçi Eğitim (2013) 21.817.020
Fatih Projesi (2014-2016) 1.694.102.828
KYK İnternet Ücretleri (2017-2018) 197.215.957
SOSYAL DESTEK PROJELERİ 49.077.380
Gören Göz-1 (2011-2012) 10.602.300
Gören Göz-2 (2014) 13.204.200
3.El (2015) 3.027.880
Gören Göz-3 (2018) 22.243.000
DİĞER PROJELER 158.063.987
Ulaşımı Denizyolu ile Sağlanan Yerler (2007-2020) 158.063.987
GENEL TOPLAM 6.147.644.019,00Source link

Related Posts

Leave a Comment